भदौ १ बाट लागू भयो देवानी र फौजदारी संहिता ऐनः सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग देखाए ६ महिना कैद

Related: